WELCOME TO THE MURULE ONLINE!!!...ASPIRE FOR UNITY, DEVELOPMENT & PROGRESS...ABTIRKA MURULE WAXAA WAAYE SIDAN....MURULE-WEYTAN-JIDLE-GUGUNDHABE- HAWIYE - IRIR - SAMALE

Saturday, November 20, 2010

MURULE GRAZING FIELDS.........Do you know some of them...?

Alungu rasa ,alungu gofa, tugerka farah gesei,qabrika abajana, mansa,lafey,komaraa liban, fino,kamorka bahawa,qoqayaha adan jirow,alibillow,arabia,dulyalka,welgarbi,hafura, hatful,hegallow,gabrow,hirmadi yarrow garweina, dashegi hussein hared, gariful, busbuska, bimaha berawayon,qalimaley,omarjiliow, burti lethi, sato-oroo, sogley,safo, soqo hills,hheir, qarfafa qoje, qanratula,fangamad, bambiga kalaroga,bambiga buunka, hadful, harai,haji ali,gari hills barhilla hills, bambo hills ,salaha gabano diqa,qabrija malaq, waranqara,


Damasa, kabo, wantey, dakadima, halimaboran, jarbalay, Qorijar, Bula maalim, Qalimaley, Buriga dulela, Dhuloyinka gubat, gathan, garweine, duhunta, arosyaha, dabesha, raraha, muhumed adow and haskusha, Gamor hussein durey,burta saqaf,bibta, daba naaget, duntow, dawaduba,gabri kheyra ali, Alijardesa, milaxa, gobagalla, Burja dur, beeraha dawaduba ,dashegaahmed nur, halima, garmaja, alijardesa, gelow, gobagala, hinwein, qaranrow, oda, hareri, fiqfiqyaha, ibrahim aflow, kalalut, Hegaaloow!, qabrigi allow, kamorki ali gurey, kamor dirdir,beraha gabrow, Mathax-maroothi, amatala,eireygon,qabrigi wathadaha, garabcada,furfursa,berfalay,takada qotharta,dusey,jehin,washaqan,burka, qeir, guthanla, rayo, muthufurta, korcas,halima shila, durweilow,harakara, nawanawa,ibrahim shilow,jabi bar,wili,athila,jida alanka,tuwer,danas,amin gurey,isak mathahey,dulatha rara,jir qamithi, garabka khalif qasim,yucubgeltur,jirda dabakarix,kobandaqa,dabanaged,kalajex,guthanla,mato, alas, qabriga sheikh barrow,ali jardesa,quraca yaqub,qabriga wathadaha,libiga abdow gabow,hirmatha gorod,libigi ibrahim rahweyna,dawaduba
, Beer cawiyoon